Vise si mesaje ale Inconstientului

Posted by on Mai 3, 2014

Vise si mesaje ale Inconstientului

Mult timp observaţia viselor nu a fost considerată altceva decât o modalitate pentru unele persoane cere doreau să ajungă prin intermediul acestora la felurite prevestiri. Minima importanţă care le era acordată, făcea ca acest fenomen să nu fie considerat cel mai adesea ca demn de o analiză foarte sistematică care să urmărească în cazul viselor depăşirea cadrului primitiv.

Considerate de multe ori ca fiind un produs absurd al imaginaţiei sau drept bizarerii ale psihismului, viselor li se nega orice caracter serios, plecându-se de la premisa că sunt lipsite de importanţă.

Ceva mai târziu, progresele parapsihologici şi ale psihologiei profunzimilor fiinţei, au permis să se abandoneze această atitudine. Visul a sfârşit prin a fi considerat drept o activitate naturală a sufletului, fiind, într-un mod cu totul aparte, bogat în informaţii referitoare la noi înşine. În concepţia yoghină se consideră, în general, că visele sunt un limbaj al inconştientului pe care noi îl percepem în timpul somnului. În această situaţie, cel mai adesea, întrebarea care se pune este de a şti DACĂ VISUL ESTE LIMBAJUL UNUI INCONŞTIENT CARE ÎŞI VORBEŞTE LUI ÎNSUŞI, PERMIŢÂNDU-NE ŞI NOUĂ SĂ LUĂM PARTE LA ACEASTA, SAU DACĂ ACEST LIMBAJ NU SE ADRESEAZĂ ÎN MOD DIRECT NOUĂ.

În cazul visului, materialul care îl alcătuieşte se formează pornind de le amprentele (sau remanenţele) tuturor evenimentelor, trăirilor şi aspiraţiilor care au survenit în viaţa noastră. Adeseori visul readuce la suprafaţă ceea ce sufletul nostru are mai intim, pentru a inventaria sau sintetiza anumite aspecte, aceasta mai ales atunci când voim şi dacă avem posibilitatea.

Pe scurt, putem spune că ştiinţa viselor ne conferă puterea de a ne cunoaşte în profunzime.

SCURTĂ ÎNCERCARE DE CLASIFICARE A VISELOR

Urmărind o clasificare generală a viselor, yoghinul SWAMI SHIVANANDA distinge mai multe tipuri de vise:

1. Visele care ne furnizează o imagine referitoare le situaţia noastră existenţială, imagine în care adesea, inconştientul răspunde la evenimentele zilei prin intermediul concepţiei sale specifice pe care şi-a făcut-o;

2. Vise în care inconştientul figurează într-un anumit fel (uneori straniu) acele evenimente şi conflicte ale zilei, care au trecut neobservate de noi, rămânând astfel, mai ales pentru noi, inconştiente;

3. Visele în care psihicul nostru inconştient încearcă, prezentându-i conştiinţei noastre evenimente diferite şi mai puternice, să creeze o tensiune polară în suflet, pentru a pune energiile lăuntrice ale fiinţei în mişcare, pentru a le impulsiona în scopuri creatoare, adesea nebănuite. În asemenea situaţii reflectate în fiinţă, prin acest gen de vise, forţele interioare ale fiinţei intră în joc şi atunci rezultă anumite conflicte cu Sinele lăuntric.

4. În cazul viselor din a patra grupă, singur inconştientul este în activitate; partea conştientă a visătorului atunci este în întregime părăsită. În această situaţie, cel care visează nu ajunge să recunoască raportul care poate exista între viaţa sa particulară şi aventurile extravagante, adeseori uluitoare, pe care i le prezintă visele sale.

Yoghinul SIVANANDA menţionează că alături de aceste diferite tipuri de vise există de asemenea vise care se caracterizează fiecare printr-o relaţie care se caracterizează fiecare printr-o relaţie particulară între conştient şi inconştient.

Anumite vise la rândul lor, se referă la unele faze ale evoluţiei fiziologice, vise ale pubertăţii, vise însoţind menstruaţia femeilor. Alte vise survin în afara oricăror intenţii; astfel stau lucrurile cu visele copiilor, revelând conflictele părinţilor lor etc.

Majoritatea celor care se ocupă de cercetarea obiectivă a viselor admit în general că visele sunt “IDEI DRAMATIZATE” ale fricilor noastre, ale defectelor noastre, ale dorinţelor noastre inconştiente, mai mult sau mai puţin reprimate.

Sub aparenţele lor cele mai absurde, visele nu sunt niciodată lipsite de sens. Descifrarea lor corectă, odată realizată, sensul lor ascuns fiind revelat, acesta va constitui un izvor de îmbogăţire lăuntrică pentru cel care visează.

FIINŢELE UMANE CARE NU VISEAZĂ

Anumite persoane afirmă că ele nu visează niciodată. În această direcţie, yoghinii consideră însă că, perdeaua care le ascunde viaţa lor inconştientă, cel mai adesea în cazul lor, nu se dă la o parte pentru a lăsa să transpară pentru conştiinţa lor, clocotul discret care se operează în spatele acesteia.

Tradiţia yoghină consideră că în realitate, activitatea inconştientă continuă în mod constant la toate fiinţele umane.

Considerate din acest punct de vedere, visele nu pot fi altceva decât o revelare a acestei activităţi complexe.

În lumina celor arătate mai înainte, deducem necesitatea de a învăţa să ne fixăm cât mai bine visele în conştiinţă, pentru a le analiza mai bine.

FIXAREA, EVOCAREA, CONSERVAREA ŞI ANALIZA VISELOR ÎN YOGA

Tradiţia yoghină consideră că pentru a ne cunoaşte cât mai bine, mai ales în primele faze de practică YOGA, este important să se abordeze problema fixării, a evocării, a conservării şi a analizei viselor.

Fixarea, evocarea, conservarea şi analiza viselor nu necesită, în general, eforturi considerabile. În linii mari, vom respecta următoarele indicaţii:

* de îndată ce vom avea un vis, imediat ce ne-am trezit, va trebui să avem la îndemână hârtie şi ceva de scris pentru a consemna cât mai repede cu putinţă, după trezire, toate detaliile acestuia.

* imediat după înregistrarea sa în scris, vom revizualiza de 2-3 ori visul în minte, întocmai ca pe un film şi vom revizualiza prin evocare şi retrăire diferitele elemente, semnificative ale acestuia. În vederea unor evocări ulterioare uşoare şi fulgerătoare este important să retrăim de mai multe ori la rând respectivul vis, imediat după ce l-am avut, cât mai intens cu putinţă. O atenţie deosebită vom da atunci aspectelor benefice încărcate pozitiv, stenic, care au survenit în respectivul vis.

* în timpul color două faze amintite mai sus este foarte important să ne obţinem de la orice critică sau atitudine negativistă în timpul respectivelor operaţii.

O REMARCĂ IMPORTANTĂ

În cazul viselor este important să ne amintim totdeauna că toate ideile dramatizate din care se compune un anumit vis, servesc drept camuflaj unei anumite dorinţe, frici, angoase sau înclinaţie indezirabilă şi ascunsă, indiferent de visele noastre, este important să reţinem că la lumina atentă a prizei de conştiinţă sincere şi vigilente, monştrii subconştientului, oricât de hidoşi ar fi ei, vor pieri anihilaţi destul de repede.

CUM SĂ REALIZĂM ANALIZA PROPRIILOR NOASTRE VISE ÎN PRACTICA YOGA

Yoghinul SWAHI SHIVANANDA spune în ceea ce priveşte visele că: “În primele faze ale cunoaşterii lăuntrice, analiza şi interpretarea viselor este într-adevăr o cale foarte importantă pentru a ajunge la cunoaşterea sufletului. Bazându-ne pe indicaţiile lui SWAHI SHIVANANDA, noi putem rezuma sfaturile date de acesta în vederea realizării analizei viselor, astfel:

* încă din prima seară care urmează imediat după noaptea în timpul căreia am avut un anumit vis, ne vom izola într-un loc calm şi liniştit, în semiobscuritate. În continuare, vom descompune cu atenţie respectivul vis în elementele sale constitutive;

* imediat după aceea vom face inventarul lăuntric al conţinutului respectivului vis;

* spontan vom reţine apoi pentru câteva momente în conştiinţa noastră un fragment care ni se pare cel mai interesant din respectivul vis; după aceea ne vom destinde lăsându-ne mintea să funcţioneze liber.