Semnificatia cuvantului SPANDA

Posted by on Ian 31, 2014

Semnificatia cuvantului SPANDA

 

Semnificația cuvântului Spanda

Originea cuvântului Spanda (freamăt, tremur, vibraţie, pulsaţie a inimii) se găsește în tradiția Shivaismului din Kashmir. Spanda este vibrația primordială a Universului precum și a ființei noastre.

​Spanda este o pulsaţie divină, o ascensiune debordantă a beatitudinii spirituale în chiar natura intimă esenţială a Divinului, care include astfel toate succesiunile. Totuşi, pentru a permite o viziune conceptuală mai apropiată de posibilităţile înţelegerii umane, Spanda este interpretată ca „un gen de mişcare” (kincit).

Spanda reprezintă deci dinamismul conştiinţei spirituale, fără ca prin aceasta să aibă loc vreo mişcare sau vreo modificare în ea însăşi (în conştiinţă), dar servind totuşi ca o cauză sine qua non a tuturor genurilor de manifestare.
Spanda este Parashakti, Suprema Rezonanţă Divină, Energia Ultimă a Conştiinţei Divine. Ea este în acelaşi timp transcendentă, dar totodată şi ca un freamăt subtil, o mişcare care animă transcendentul; altfel spus ea este acea manifestare transcendentă dinamică din sânul Tatălui Suprem care face să apară manifestarea.   Realizând o paralelă cu tradiţia creştină, ea ar putea fi asimilată Duhului Sfânt – acel martor credincios care este de fapt şi Vibraţie Creatoare Supremă, în lipsa căruia nimic nu ar putea să existe.
Această acţiune de manifestare a universului prin intermediul lui Spanda se realizează cuantificat, în 12 faze sau momente distincte de Conştiinţă şi de Energie în acelaşi timp. Această acţiune se manifestă la nivel cosmic, divin, reflectându-se totodată şi la nivel individual – la nivelul lui Spiritului – Sinele Suprem Atman (în fiecare conştiinţă umană), fiind chiar Lumina Divină Necreată care face să existe atât manifestarea universală, cât şi fiecare conştiinţă în parte. Spanda este deci acea Lumină necreată care susţine şi animă totul.​
Deobicei, conceptul de “vibrație primordială” se referă la creația Universului; sunt texte care se referă la aceasta ca o cauză transcedentală a Universului. Cuvântul “vibrație” evocă ideea unei mișcări periodice.
De fapt, în ființa noastră umană, Spanda cuprinde un nivel profund al intimității inefabile, care este o par-te a celei mai profunde realități lăuntrice a ființei noastre.
​În viața de zi cu zi, Tremurul Sacru – Spanda poate fi experimentat în orice circumstațe ca entuziasm sau ca o interiorizare. O viață trăită în Inimă este ”sahridaya”, în timp ce absența acestei experiențe duce la apatie, neîncredere, inerție. Aceasta face ca individul să devină ineficient și lipsit de focalizare. Spanda este esențială în Yoga Inimii Spirituale.

Spanda ne readuce abilitatea de a ne centra în Inimă într-un mod natural și de a redobândi plăcerea de a trăi. În esență, Yoga Inimii Spirituale corespunde cu o trezire a stării de minunare și încântarea subtilă obținută prin intermediul Tremurului Sacru al Inimii. Aceasta deschide o ușă nouă către toate domeniile vieții.

Spanda este un fel de pod între energie și conștiință. Dacă este direcționată corect, orice emoție sau energie lăuntrică poate fi sublimată în tremurul sacru, care marchează trecerea de la nivelul individual la nivelul universal, de la profan la sacru, de la starea de agitație a minții la pacea extatică.

Menținerea conștienței Tremurului Sacru al Inimii este el însuși o cale de glorificare a Infinitului în Finit, al Întregului în Individualitate și a Unității în dualitate.