ADORAREA FEMEII IN SPIRITUALITATEA ORIENTALA

Posted by on Mar 8, 2015

ADORAREA FEMEII IN SPIRITUALITATEA ORIENTALA

«Tot ceea ce poate fi văzut cu ochii poate fi definit ca atare, dar nu şi Ea care este MAMA. Ea este inefabilă şi de neconceput, avănd formă este totuşi în Ea însăşi fără de formă. » 

„Nesfârşita Putere Feminină Manifestatoare (MAHA SHAKTI) este, în realitate, manifestatoarea şi susţinătoarea cea misterioasă a întregului univers. Ea este aceea care a născut din MAHA YONI-ul său gigantic şi a adus la lumină marele Tot al Universului. Marele Tot al Universului (MACROCOSMOSUL) este, de fapt, Forma Cea Necesară pe care Ea (MAHA SHAKTI) i-a oferit-o la origini [lui BRAHMAN (DUMNEZEU TATĂL)]. MAHA SHAKTI este, fără încetare, fundamentul şi energia manifestatoare atât a celor trei lumi, cât şi a tuturor tărâmurilor paralele ce există în Universul Astral. MAHA SHAKTI este cea care a creat şi a manifestat cele zece Mari Puteri Cosmice (DASHA MAHA VIDYA), care prin intermediul Ei au devenit, în felul acesta, o expresie a Voinţei Atotputernice a lui BRAHMAN Manifestând în felul acesta Voinţa Atotputernică a lui BRAHMAN, Marea Femeie sau Eternul Feminin (MAHA SHAKTI) este şi rămâne manifestatoarea nebănuită şi susţinătoarea întregului Univers.

Întregul Univers (MACROCOSMOS) este forma Sa (a lui MAHA SHAKTI). Marea Femeie sau Eternul Feminin este fundamentul cel tainic al acestei lumi şi al tuturor lumilor. Nici o lume şi nici un univers nu există în absenţa susţinerii ei constante şi neîncetate. În lumea fizică, forma proprie a trupului femeii este o formă perfectă ce oglindeşte realitatea cea tainică aEternului Feminin. Orice formă pe care MAHA SHAKTI şi-o asumă, fie masculină (virilă), fie feminină, este în realitate forma sa tainică supremă, care atunci când este în mod plenar trezită, unificată şi conştientizată revelează starea Androginală Glorioasă.

FEMEIA – Comoara cea mai de preț din UNIVERS

În universul fiinţei femeii este mereu prezentă forma cea misterioasă a TOTULUI. În universul trupului fiecărei femei, există în permanenţă, fie în stare dinamizată, fie în stare latentă tot ceea ce este însufleţit, atât în această lume, cât şi în celelalte lumi tainice care există dincolo de ea.

În cazul fiinţei umane care o adoră frenetic şi care este capabilă să o descopere în toată splendoarea ei, ea descoperă, în felul acesta, că nu există nestemată mai de preţ decât femeia – cu excepţia lui DUMNEZEU TATĂL şi a Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN).

Cu excepţia lui DUMNEZEU TATĂL şi a  Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN), nu există condiţie superioară aceleia a femeii.

Atât în cazul fiinţelor umane care sunt capabile să descopere toate acestea  dincolo de aparenţe, cât şi în cazul femeii însăşi care îşi dă seama, în mod gradat, de aceasta printr-o cunoaştere profundă şi autentică de Sine, reuşind apoi să trezească aceste înzestrări fabuloase, devine limpede că nu există, nu a existat şi nu va exista niciodată un destin egal cu acela al femeii care a fost capabilă să atingă STAREA DE SHAKTI .

Nu există împărăţie şi nu există asceză care să poată fi comparată cu tot ceea ce poate să ofere adoratorului, universul mirific al femeii, care este pe deplin trezit, atunci când ea este transfigurată şi adorată frenetic şi aşa cum se cuvine.

Cu excepţia lui DUMNEZEU TATĂL şi a Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN) nu există, nu a existat şi nu va exista niciodată vreun loc sfânt care ar putea fi comparat cu universul complex şi fascinant al fiinţei femeii.

Oricât am căuta, nu vom putea să descoperim o rugă nerostită ce este asemănătoare cu ruga perfect naturală pe care femeia extaziată o manifestă în mod spontan atunci când atinge starea perfectă de orgasm.

Nu există, nu a existat şi nu va exista niciodată o modalitate asemănătoare sau un exerciţiu spiritual comparabil cu tot ceea ce poate oferi atât trupul armonios şi perfect dinamizat, cât şi universul lăuntric pe deplin trezit al fiinţei femeii.

Nu există MANTRA, nu există TAPAS care să poată egala mulţimea comorilor de tot felul pe care ni le dezvăluie universul tainic al fiinţei femeii.

Nu există bogăţie, oricât de mare ar fi ea, care să se asemene cu bogăţiile spirituale nenumărate pe care le putem descoperi în trupul şi în universul trezit al  fiinţei femeii.

Nu există, nu a existat şi niciodată nu va exista plăcere mai mare, bucurie mai copleşitoare decât aceea pe care o putem descoperi în şi prin trupul şi universul trezit al fiinţei femeii.

Acela care o adoră cu nesaţ descoperă cu uşurinţă, până la urmă, cu ajutorul femeii, existenţa cea misterioasă a lui BRAHMAN (DUMNEZEU TATĂL), cu care femeia este fără încetare unită, chiar şi atunci când, deocamdată, nu bănuieşte aceasta. Fără ajutorul puterii feminine manifestatoare (SHAKTI), chiar şi zeii nu au nicio forţă, şi în absenţa Ei , nu pot acţiona.“

Preluat de pe revistaforte.ro